Ethology - snymeesterR1C1

Ethology - snymeesterR1C2

Ethology - snymeesterR1C5

Ethology - snymeesterR2C2

Ethology - snymeesterR2C3

Ethology - snymeesterR2C4

Ethology - snymeesterR3C2

Books

Ethology - snymeesterR4C4

The following books by Prof Johannes Odendaal can be ordered directly from Hanna 

Book - What every dog owner should know

What every dog owner should know - be aware of your dog's needs.

The very popular Afrikaans version {Wat elke honde-eienaar moet weet - ken jou hond se behoeftes - herdruk} has now been translated into English.

R 60 - 00 plus R 20 - 00 for P & P.

Book - Pets and our mental health

Pets and our mental health - the Why, the What and the How.
Reprint

A comprehensive book on the latest research in animal-facilitated therapy.

R80 plus R20 p & p included.

Book - Dogs & Cats - A Healthguide
Boek - Honde & Katte - 'n Gesondheidsgids

Dogs and cats - a health guide.
Ook in Afrikaans:
Honde en katte - 'n gesondheidsgids.
Reprint/Herdruk

Common dog and cat disease conditions in South Africa.

Algemeenste siektetoestande in honde en katte in Suid-Afrika.

R60-00 plus R20-00 for postage and package.

Boek - Kies die Regte Hond

Kies die regte hond - 45 gewilde honde rasse in Suid-Afrika.
Herdruk

Gedragsprofiele van honde rasse op 'n vergelykende basis.

R80-00 plus R20-00 vir posgeld en verpakking.

Boek - Pote Prekies

Poteprekies - leer lag-lag dieregedrag.

'n Bundel van Prof Johannes Odendaal se pittige,  tong-in-die-kies ‘prekies’ wat deur die jare in Koerante en tydskrifte verskyn het met illustrasies deur Theresa Loots. Behalwe dat die prekies vermaaklik is, deel Prof Odendaal met prekie ‘n stukkie van sy omvattende kennis van diere-gedrag met sy lesers. Die bundel se eerste druk het ongeveer twee weke voor sy dood  in 2007 verskyn.

R80-00 plus R20-00 vir posgeld en verpakking.

 

[About Us] [Courses] [Enrol] [Student Info] [Q&A] [Articles] [Terminology] [Books] [Links] [Contact]

© 2009, Ethology. All rights reserved.

Site used at own risk

Ethology - snymeesterR9C1

Ethology - snymeesterR9C2

Ethology - snymeesterR9C5